Ko bolje čuva svoje zube, muškarci ili žene? – (2 deo)

Ko bolje čuva svoje zube, muškarci ili žene? – (2 deo)

Ko bolje čuva svoje zube, muškarci ili žene? – (2 deo)

U prethodnom blogu zapoćeli smo temu o tome ko bolje čuva svoje zube. Nesumljivo je da se ovo može okarakterisati kao jedna od večitih nedoumica ko će odneti prevagu, mućkarci ili žene. Ipak ovo je samo jedan članak koji na jedan opšti način analizira činjenice prikupljene putem istraživanja.

 

Žene posećuju stomatologa mnogo češće

Žene mnogo češće odlaze kod stomatologa nego muškarci. One se veoma često odlučuju na kontrolne preglede i ne retko već prilikom te posete zakažu sledeći dolazak ili makar odrede okviran datum kada će ponovo doći. Sa druge strane, pokazalo je istraživanje, muškarci odlaze kod lekara tek kada osete da imaju neki problem. Iz tog razloga njihove posete su ređe, ali samim tim i kvarenje zuba češće.

 

Muškarci češće pate od problema sa zubima

S obzirom da žene prema istraživanju češće posećuju stomatologa, problem sa oralnim zdravljem kod njih najčešće se vezuju za: bolesti desni, nagomilavnje kamenca ili samo krvarenje desni. Ovo su uglavnom poteškoće koje nastaju na osnovu sklonosti organizma, a nikako ne na osnovu neadekvatne nege.

Sa druge strane, muškarci kako smo naveli ređe posećuju stomatologa. Poteškože sa zubima ne nastaju u kratkom vremenskom periodu. Druga bitna karakteristika je da su bolesti zuba u najranijem stadijumu u potpunosti neprimetne za laike. Na ovaj način kvarovi se razvijaju, a kada postanu vidljivi, tada se već radi o ozbiljnim i bolnim poteškoćama. Upravo ovo je glavni razlog zašto stomatoga, bez obzira da li imate potrebu ili ne treba posećivati u jasno definisanim intervalima.

 

Muškarci su skloniji oštećenjima zuba

Usled toga da se često bave sportom, muškarci su više izloženi sportskim povredama. Pored drugih vidova sportskih povreda nisu retke ni povrede zuba. Sportovi kao što su fudbal, vaterpolo, boks… zahtevaju intezivan fizički kontakt, a to veoma često može dovesti do povreda. Ovakvim nezgodama pored ostalog može da doprinese i činjenica da se opet muškarci u znatnoj većoj meri odluče da ne koriste zaštite za zube iako su zbog prirode sporta kojim se bave nekada više nego potrebne.

 

Leave a Comment