Da li vam se nekada čini da ne razumete stomatologa?

Da li vam se nekada čini da ne razumete stomatologa?

Da li vam se nekada čini da ne razumete stomatologa?

Odlazak kod stomatologa pre svega u svima nama budi određenu dozu uznemirenosti. Nekada se usred te da kažemo “zbunjenosti” osetimo još neobičnije jer nam se čini da ne razumemo “jezik” kojim naš lekar govori.

Rečnik stomatologa nekada zaista može da vam zvuči nejasno. Ipak upotreba pojedinih fraza između osoblja ordinacija zapravo olakšava sporazumevanje i ubrzava rad. Pokušaćemo da na ovom mestu pojasnimo neke od termina kako bi vam rečnik lekara bio jasniji.

 

Kvadranti

Tokom boravka u ordinaciji ono što najmanje očekujete je da se govori o kvadrantima. Kada stomatolozi koriste ovaj izraz ipak ne govore o jednačinama i formulama. Naprotiv u pitanju su vaši zubi.

Suština upotrebe ovih reči je podela unutrašnjosti usta na četiri kvadranta. Gornja vilica deli se na dva kvadranta, a tako isto i donja. Ove celine imaju i oznake. Prvim kadratom imenuje se desna strana gornje vilice a drugim leva. Prilikom imenovanja donje vilice, leva strana se označava brojem tri a desna brojem četiri. Zapravo ovakav raspored kvadranta se bazira na principu da pregled započinje na prvom i prelazi na drugi, a zatim na donju vilicu i upravo zato je treći kvadrant levi deo donje vilice.

 

Brojevi zuba

Prvo što treba da se napomene oko brojeva zuba je da oni idu od zuba 1 do 32 zuba. Često se može dogoditi da osoba i nema sve zube jer na primer 32. zub je kutnjak, a vrlo su česti primeri da se upravo taj zub vadi kako bi omogućio dovoljno prostora za ostale zube.

U gornjoj vilici nalaze se zubi sa oznakama od 1 do 16. Brojevi počinju sa desna na levo. Slična situacija je i u donjoj vilici s tim što se brojevi kao i kvadranti ovde računaju sa leva na desno i počinju od 17, a završavaju se sa 32. zubom. Određivanjem brojeva zuba zapravo je stvoren sistem lakšeg evidentiranja stanja zuba kod pacijenata.

 

Sada kada smo vam malo približili oznake zuba imaćete mogućnost da prilikom poseta ordinaciji malo bolje razumete “jezik stomatologa”.

Leave a Comment